De Kleine Akkers, What’s in a name

Basisschool de Kleine Akkers maakt deel uit van een kindgericht centrum. Samen met kinderopvang Humankind maken wij een dagprogramma dat aansluit bij de behoeftes van kinderen en volwassenen. 

De naam van het kindcentrum hebben we te danken aan "De Kleine Akkers", zo heette het stukje grond, waarop onze locatie is gebouwd, voordat daar de eerste steen werd gelegd. En daarnaast sluit het mooi aan bij de visie van het Jenaplan onderwijs. 
Het Jenaplanconcept werd in de jaren twintig van de vorige eeuw door de Duitser Peter Petersen in de stad Jena ontwikkeld. Van de school maakte hij een leef-werkgemeenschap waarbij de ontwikkeling van het kind centraal stond. Bij de opzet van zijn school ging Petersen ervan uit dat elk kind behoefte heeft aan beweging, zelfstandig bezig zijn, samen zijn en duidelijke leiding.  
Door rekening te houden met deze behoeften ontstond een school waar niet de leerstof, maar het kind en zijn ontwikkeling centraal staan.  
Peter Petersen zag het onderwijs als ‘de akker’ en ‘de landbouwwerktuigen.’ Kinderen hebben gereedschappen (vaardigheden) als lezen, schrijven, rekenen en taal nodig om ‘de akker’ te kunnen verkennen. Een creatieve onderwijsvorm helpt hierbij om een oogst van de allerbeste kwaliteit op te kunnen leveren.


MISSIE van de Kleine Akkers:
Samen staat centraal binnen het kindgericht centrum de Kleine Akkers. Samen ontdekken en beleven waarbij we uitgaan van verschillen. De groei van kinderen is onze eerste prioriteit.  
 
VISIE van de Kleine Akkers:
We zijn een leergemeenschap waarin we van en met elkaar leren, vieren en werken om te kunnen groeien binnen een rijke omgeving. Daarbij staat het gesprek centraal. We geven de groei vorm vanuit onze Akkerwaarden:
  • Vertrouwen
  • Veerkracht
  • Eigenaarschap
Dit zien wij als onze Bouwgrond.
 
 Onze ambities in 3 punten:
  1. Samen duurzaam groeien
  2. Ontwikkelkansen optimaal benutten
  3. Kwaliteiten inzetten waar ze tot hun recht komen

Onze oogst
Om expert van onze eigen ontwikkeling te worden, groeien we samen in de Jenaplan essenties. Dat is onze Oogst voor alle kinderen als ze 8 jaar de Kleine Akkers hebben doorlopen.  Wilt u meer weten over het concept Jenaplan? Dan kunt u een kijkje nemen op de website www.jenaplan.nl 
Wilt u meer weten over de oogst? Kijk dan op jenaplan essenties.
Wilt u weten hoe de Kleine Akkers in de praktijk eruit ziet? Dan kunt u een kijkje nemen bij onze school en praktische zaken.

Bent u enthousiast over onze school en kinderopvang? U kunt uw kind aanmelden voor onze school door gebruik te maken van dit aanmeldformulier op de button hierboven. U kunt dit aanmeldformulier in pdf-formaat digitaal invullen. Open deze dan via Adobe Acrobat reader DC. Deze kunt u hier gratis downloaden. U mag het formulier uiteraard ook uitprinten alvorens u het inlevert. Dit kan bij ons op school, in onze brievenbus, of digitaal via info.kleineakkers@tangent.nl.  Let op: deze aanmelding is nog geen definitieve inschrijving. 
Inschrijving voor kinderopvang Humankind gaat via www.humankind.nl