De Kleine Akkers

De Kleine Akkers is een basisschool die werkt volgens de principes van het Jenaplanonderwijs. De Kleine Akkers is aangesloten bij de Nederlandse Jenaplan Vereniging (NJPV).

Wij kiezen bewust voor het Jenaplan. De 10 Jenaplan Essenties komen nadrukkelijk terug als Oogst van ons onderwijs op een zichtbare, tastbare, meetbare en voelbare manier. Zij sluiten aan bij de 10 principes van Essentieel Leren en 21st Century Skills. Via de Akkerwaarden streven we ernaar om onze Oogst te gaan behalen. We zetten in op maatwerk voor het kind, de ouder en de stamgroepleerkracht door middel van onze kwaliteiten kracht en talenten, binnen een stamgroep via een ritmisch weekplan door 4 basisactiviteiten.

We verdiepen ons in hoogbegaafdheid, groepsvorming binnen de leerwerkgemeenschap en een betekenisvolle leeromgeving. We denken na over coöperatieve werkvormen, hoekenwerk (atelier, bouwplaats, theater) en een Jenaplein dat een uitstraling moet krijgen van een bibliotheek, mediatheek annex ontmoetingsruimte. Door in te zetten op experts gekoppeld aan leerteams verspreiden we de opgedane kennis van de afgelopen jaren binnen de professionele leergemeenschap. Steeds meer kinderen hebben last van overgewicht, deze maatschappelijk ontwikkeling heeft onze aandacht. Daarom willen we insteken op een gezonde school, waarbij we in gaan zetten op een gezonde leefstijl.