Luizen

Luizen

Na iedere vakantie staat ons team van luizenpluizers weer klaar om luizen te pluizen. Wanneer het kind luizen heeft, krijgt hij of zij een brief mee naar huis waarin gevraagd wordt om uw kind meteen te behandelen. Ook wordt gevraagd de kaminstructies goed door te nemen, zodat de luizen en oude neten verwijderd worden. Zie voor de instructies onderstaande link:
 
https://www.rivm.nl/sites/default/files/2018-11/94503_009096%20Folder%20Hoofdluis_TG%20aangepast.pdf

De ouder(s)/verzorger(s) van alle klasgenoten worden via de leerkracht op de hoogte gesteld dat er luizen en/of neten geconstateerd zijn, met daarbij de vraag om uw kind extra te controleren.