Akkers

Akkers

Wij kiezen bewust voor het Jenaplan. De 7 Jenaplan Essenties komen nadrukkelijk terug als Oogst van ons onderwijs op een zichtbare, tastbare, meetbare en merkbare manier. Via de Akkerwaarden streven we ernaar om onze Oogst te behalen. We zetten in op maatwerk voor het kind, de ouder en de stamgroepleerkracht. Door middel van onze kwaliteiten, kracht en talenten. Binnen een stamgroep via een ritmisch weekplan door de 4 basisactiviteiten spelen, werken, vieren en gesprek. Hieronder meer uitleg daarover.
Een STAMGROEP bestaat uit kinderen van diverse leeftijden waardoor een kind kan leren van en met elkaar. Op onze locatie hebben wij:
 
2 onderbouw stamgroepen (4-6 jarigen)                        Klik hier voor de informatiefolder van de onderbouw     
3 middenbouw stamgroepen (6-9 jarigen)                     Klik hier voor de informatiefolder van de middenbouw
2 bovenbouw stamgroepen (9-12 jarigen)                     Klik hier voor de informatiefolder van de bovenbouw

 

In een stamgroep is het kind achtereenvolgens jongste, middelste en oudste. Er ontstaat daardoor een natuurlijke doorloop binnen een stamgroep. Omdat kinderen langere tijd in de stamgroep zitten, blijft de sfeer in de groep van "zo doen wij dat hier" goed bewaard. Kinderen leren elkaar te helpen en kunnen hulp geven. Kinderen ontwikkelen daardoor een positief zelfbeeld. De kinderen in de onderbouw zijn de hele dag in hun eigen stamgroep bezig. Zij spelen en werken veel in hoeken in wisselende groepjes. In de midden- en bovenbouwstamgroepen wordt meer ingezet op bouwbrede activiteiten. De volgende activiteiten vinden plaats:
 • Dagopeningen en weeksluitingen
 • rekenen
 • spelling en lezen
 • schrijven
 • lessen dramatische, dansante, beeldende en muzikale vorming
 • wereldoriëntatie
 • gymnastieklessen
 • geleid spel
 • diverse kringen
 • sociaal emotionele vorming
 • woordenschat en leesbegrip

Binnen de midden- en bovenbouwstamgroep kennen wij de tafelgroepen. De tafelgroep is in feite een kleine stamgroep. In elke tafelgroep zitten zowel jongens en meisjes als jongste, middelste en oudsten. Zowel de stamgroepen als de tafelgroepen worden door de stamgroepsleiding in overleg samengesteld op basis van tevoren opgestelde criteria.
Bij diverse activiteiten mogen kinderen zelf groepjes samenstellen die samenwerken zolang er aan de opdracht wordt gewerkt. Tijdens het werken aan opdrachten bij rekenen, taal, lezen en wereldoriëntatie opdrachten werken kinderen regelmatig in tweetallen. Kinderen werken in een aantal situaties ook individueel aan opdrachten. Soms krijgen zij individuele begeleiding van de remedial teacher of een meewerkende ouder, stagiaire of vrijwillig(st)er.