Kindgericht centrum

Kindgericht centrum

DOORONTWIKKELING KIND GERICHT CENTRUM alleen ga je sneller, samen kom je verder  

Kinderopvang Humanitas en Jenaplan basisschool de Kleine Akkers slaan de handen ineen om vorm te geven aan een nieuw ontwikkelconcept voor kinderen van 0 tot 13 jaar. We hebben een jaar de tijd genomen om een integraal plan te maken gericht op de samenwerking en ontwikkeling. Door deze stap te zetten worden onze idealen steeds duidelijker zichtbaar, verfijnen ze en worden ze aangescherpt:   

– De visie centraal stellen waardoor een volledig kindgericht centrum ontstaat  

– Ontwikkelkansen optimaal benutten voor groot en klein  

– Kwaliteiten en talenten inzetten zodat ze tot hun recht komen   

– Uitgaan van groei (meetbaar), ontwikkeling (voelbaar) en oogst (zichtbaar) 

  

Naar aanleiding van onze Akkerwaarden wordt de oogst concreet uitgewerkt met doelen en interventies voor het komende schooljaar. De diverse inhoudelijke leerteams zijn eigenaar van hun afgebakende opdracht. Samen met hun boer zijn ze verantwoordelijk voor het doel van dit komend schooljaar, men krijgt het vertrouwen van de directie en van het team om beleidsmatige zaken voor te bereiden en uit te werken. We hebben zin in een nieuw schooljaar waarin kinderen en volwassen samen groeien