Na 8 jaar op de Kleine Akkers

Na 8 jaar op de Kleine Akkers

De Kleine Akkers zien we graag uitgroeien naar een kindgericht centrum waar groei centraal stelt voor het individu zonder te vergelijken. We organiseren samen de dag en voortgang van en met elkaar. Ouders spelen een belangrijke rol tijdens de invulling van de dag, zij worden ingezet vanuit hun talenten waar mogelijk. We zijn samen met ouders verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het kind.
 
De Kleine Akkers werkt volgens de pedagogische uitgangspunten van het Jenaplanonderwijs. Men hoort bij een stamgroep en ontwikkelt vanuit akkers zodat we met, van en door elkaar leren vanuit een ritmisch weekplan waarbij afwisseling van ontspanning en inspanning plaatsvindt. Dit allemaal in een rijke omgeving waarbij cultuur, gezondheid en wereldoriëntatie centraal staan. Het projectmatig werken combineren we met binnen en buiten gedurende de dag.
 
We doorlopen de stappen van zelfstandigheid naar zelfredzaamheid en geven ruimte aan eigenaarschap waarbij we uit gaan van zaaien, groeien en oogsten. Daarbij stellen we het proces centraal, door te reflecteren, feedback te organiseren en samen te leren. Stamgroepleiders (leerkrachten en pedagogisch medewerkers) worden gestimuleerd om te groeien. Door in te zetten op experts gekoppeld aan leerteams verspreiden we de opgedane kennis van de afgelopen jaren binnen de professionele leergemeenschap.
 
Less is more; samen bewuste keuzes maken, maakt ons veerkrachtig en trots waardoor we vertrouwen in onszelf, elkaar en de wereld hebben.

Bent u nieuwsgierig geworden hoe we dat de komende jaren gaan vormgeven? Kijk dan bij de schoolgids en het schoolplan