Stijn van Tuijn

Stijn van Tuijn

Mijn naam is Stijn van Tuijn. In het schooljaar 2022-2023 heb ik al stage mogen lopen in de middenbouw op de Kleine Akkers. Dit schooljaar start ik met mijn afstudeerstage in OBB onder begeleiding van Djolly. Op maandag en dinsdag zal ik op de Kleine Akkers aanwezig zijn en op andere dagen studeer ik aan Fontys Hogescholen in Tilburg. Halverwege het schooljaar zal ik starten met mijn blokstage. 
 
Verder ben ik woonachtig in Tilburg. In mijn vrije tijd ben ik graag met mijn vrienden en familie. Samen lekker koken en eten, kringlopen afspeuren en nieuwe plekjes verkennen.