Ouderparticipatie

Ouderparticipatie

Wij proberen ouders zoveel mogelijk bij alle activiteiten van het kindcentrum te betrekken. Niet alleen voor praktische hulp bij allerlei activiteiten, maar ook uw mening, uw advies en eventuele kritiek horen wij graag van u. Zo kunnen wij er samen met u voor zorgen dat het kindcentrum een fijne plek is, waar uw kinderen graag zijn.

Wij stellen direct contact met u zeer op prijs. Aan het begin van een schooljaar wordt er gevraagd naar uw bijdrage voor zowel de activiteiten als de praktische hulp. U kunt dan denken aan het mee organiseren van de Sinterklaas viering of de sportdag. Ook vragen we ouders om deel te nemen in Leerteams die over onderwijskundig beleid nadenken en betrokken worden bij de Oogst voor komend schooljaar. Dat gebeurt via de Ouderhulplijst.

Er is ook per stamgroep behoefte aan een stamgroepouder die betrokken wordt bij activiteiten binnen de stamgroep.