Schoolplan

Schoolplan

Schoolplan Jenaplanbasisschool de Kleine Akkers 2016-2020

Hierboven kunt u op de tekst klikken om ons schoolplan in pdf formaat te lezen.

Ons schoolplan is gebaseerd op het Strategisch Beleidsplan van Tangent 2015-2019 getiteld ‘Tangent, sterk in de basis’. 

Het doel van het schoolplan is de beleidsontwikkelingen en de plannen voor de komende 4 jaar te beschrijven. Het schoolplan dient als beleids-, plannings- en verantwoordingsdocument. Het beschrijft het vastgestelde beleid voor de periode 2016-2020. Het schoolplan dient tevens als kwaliteitsdocument. Het is het vertrekpunt in het gesprek dat we graag voeren met de schoolmedewerkers, ons bestuur, de ouders en overheden over de kwaliteit van ons onderwijs. Verder is het schoolplan het verantwoordingsdocument naar onder meer het bevoegd gezag en de Onderwijsinspectie.