Kindcentrumgids

Kindcentrumgids

KINDCENTRUMGIDS De Kleine Akkers 2018-2019

TekstvakBeste lezer,  

 
Voor u ligt het kindcentrumgids voor het schooljaar 2019-2020, dat is onze schoolgids en opvangfolder ineenDe nadruk zal het komende schooljaar liggen op JEELO, Jenaplan en het kindgericht centrum waarbij we in blijven zetten op de Akkerwaarden VERTROUWEN, VEERKRACHT en EIGENAARSCHAP.                       
 

LESS IS MORE               

Er komt veel op ons af, daardoor zijn we genoodzaakt om keuzes te maken voor komend schooljaar. Deze keuzes hebben we gebaseerd op het basisaanbod en wat we kunnen parkeren. Tijdens de studiedag zijn de keuzes gemaakt en terug te vinden in de piramide hiernaast.                                                      

 

JENAPLAN    

Vanaf dit schooljaar gaat Humankind en de Kleine Akkers zich scholen binnen het Jenaplan gedachtegoed. We gaan aandacht besteden aan de leeromgeving, het groepsmanagement en de grondbeginselen van Jenaplan. Het is de bedoeling dat we binnen drie jaar geschoold jenaplan stamgroepleiders zijn.           

stamgroepleiders zijn.

JEELO betekenisvol onderwijs geven                     

De Kleine Akkers is afgelopen jaar begonnen aan de implementatie van JEELO. JEELO zorgt ervoor dat het Wereld Oriënterend onderwijs  

weer het hart is van ons onderwijs. JEELO is namelijk methode-vervangend voor wereldoriëntatie-breed (aardrijkskunde, geschiedenis,  

natuur, techniek, kunstzinnige oriëntatie, leefstijl en burgerschap, EHBO en verkeer). Begrijpend lezen, mondeling en schriftelijk presenteren kunnen ook onderdeel zijn van JEELO. Dit jaar gaan we dat onderzoeken en een implementatie plan voor schrijven.  

 

DOORONTWIKKELING KIND GERICHT CENTRUM alleen ga je sneller, samen kom je verder  

Kinderopvang Humanitas en Jenaplan basisschool de Kleine Akkers slaan de handen ineen om vorm te geven aan een nieuw ontwikkelconcept voor kinderen van 0 tot 13 jaar. We hebben een jaar de tijd genomen om een integraal plan te maken gericht op de samenwerking en ontwikkeling. Door deze stap te zetten worden onze idealen steeds duidelijker zichtbaar, verfijnen ze en worden ze aangescherpt:   

– De visie centraal stellen waardoor een volledig kindgericht centrum ontstaat  

– Ontwikkelkansen optimaal benutten voor groot en klein  

– Kwaliteiten en talenten inzetten zodat ze tot hun recht komen   

– Uitgaan van groei (meetbaar), ontwikkeling (voelbaar) en oogst (zichtbaar) 

 

Naar aanleiding van onze Akkerwaarden wordt de oogst concreet uitgewerkt met doelen en interventies voor het komende schooljaar. De diverse inhoudelijke leerteams zijn eigenaar van hun afgebakende opdracht. Samen met hun boer zijn ze verantwoordelijk voor het doel van dit komend schooljaar, men krijgt het vertrouwen van de directie en van het team om beleidsmatige zaken voor te bereiden en uit te werken. We hebben zin in een nieuw schooljaar waarin kinderen en volwassen samen groeien.  

 

 

Beppie Smit en Anna van Duuren,  

Directie de Kleine Akkers en manager Humankind